SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 52.031,26 € a l’Ajuntament de d’Alnbanyà per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

  • DESPESES D’INVERSIÓ:
 Obres de reforma i adequació del local de la rectoría     (16.000,00 €).
   Obres de millora de la Font del comú i el seu entorn      (16.000,00 €)

 Obres de millora de la captació i dipòsit d’aigua d’Albanyà  (9.160,00 €)
 

DESPESES CULTURALS:  Contractació espectacles festes majors (7.264,00 €).

  • Noves Tecnologies…….: 607,26 €
  • ……………….: Neteja i desbrossament de marges de camins municipals (3.000,00 €)

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2018.