SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Adquisició Immoble “rectoria”

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 80.000, 00 € a l’Ajuntament d’Albanyà per contribuir a sufragar el cost de la següent Inversió:

DESPESES D’INVERSIÓ:

  • Adquisició edifici  “la rectoria d’Albanyà”. (80.000,00 €)

Aquest és un ajut extraordinari del Gabinet de Presidència i es distribueix de la següent manera.

Any 2017…….: 40.000,00 €uros

Any 2018…….: 40.000,00 €uros