SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Adquisició Immoble “rectoria”

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 80.000, 00 € a l’Ajuntament d’Albanyà per contribuir a sufragar el cost de la següent Inversió: DESPESES D’INVERSIÓ: Adquisició edifici  “la rectoria d’Albanyà”. (80.000,00 €) Aquest és un ajut extraordinari del Gabinet de Presidència i es distribueix de la següent manera. Any 2017…….: 40.000,00 €uros Any […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 38.463,00€ a l’Ajuntament d’Albanyà per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: DESPESES D’INVERSIÓ: Millora de la Xarxa básica de camins públics (17.937,00 €) Adquisició edifici  “la rectoría d’Albanyà”. (14.757,00 €) DESPESES CULTURALS: Contractació espectacles festes majors (5.769,00€). Aquest ajut s’engloba dins el marc […]

Biblioteca Municipal

Des del mes d’octubre del 2016 tenim obert, hi ha disposició de la gent, el servei de Biblioteca al municipi. Esta situada al edifici de “Can Cordoba” a sobre del dispensari municipal. La nostra biblioteca disposa de llibres fixes (cedits per diferents persones) i llibres que es renoven mensualment i actuals, els quals cedeix la […]

Edicte

El ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 4 d’octubre de 2014, va acordar aprovar provisionalment el Reglament de Funcionament de la Seu Electrònica i Regulador del Registre Electrònic de l’Ajuntament d’Albanyà. L’expedient restarà exposat al públic durant el termini de 30 dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació del […]

Revista municipal

Revista Municipal publicada en els any 90. Des de el mes de Juny-2008 i fins el juny 2009, es va tornar a publicar, Despres de 9 anys sentido fer-ho. MedlinePlus MedlinePlus Recull d’informació, fets i altres coses del nostre Municipi. MedlinePlus – Juny 1993 Revista cliqueu Aquí (formato PDF) – Desembre Revista 1993 cliqueu Aquí […]

1 3 4 5