Subvenció de la Diputació de Girona en espècies de finaçades del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència-Next Generationc

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Albanyà, 3 portàtils i 3 monitors, 3 Microsof t 365 Business Premium i 1 Microsoft M365 F3 386 dins la convocatòria de subvencions en espècies en règim de concurrència pública per ajuntaments de menys de 5.000 habitants de les comarques gironines, finançades pel pla de recuperació, transformació […]