SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA –Fons extraordinari 2023

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 20.784,50€ a l’Ajuntament d’Albanyà per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

DESPESES D’INVERSIÓ: 7.300€

  • Projecte nou cementiri municipal
  • Boteller alberg Rectoria

DESPESES CORRENTS: 13.484,50€

  • Manteniment enllumenat públic
  • Projecte DUS 5000
  • Honoraris advocat, serveis jurídics

Aquest ajut s’engloba dins el marc d’assistència i cooperació a municipis 2023.