SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 60.822,02€ a l’Ajuntament de’Albanyà per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

DESPESES D’INVERSIÓ: (45.084,85€)

  • Col.locació barreres mixtes i biondes d’Albanyà-Gorgs a la Molina (31.210,04€)
  • Pavimentació diversos trams Albanyà Lliurona (7.986,00€)
  • Mobiliari urbà (5.888,81€)

DESPESES CULTURALS:

  • Contractació espectacles festes (7.956,15€)

CAMINS:

  • Actuacions en camins municipals (3.000€)

SECRETARIA INTERVENCIO:

  • Secretaria intervenció (4.166,67€)

NOVES TECNOLOGIES:

  • Inversions en equipaments i noves tecnologies (614,35€)

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2022.

.