SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 28.200,00 €uros a l’Ajuntament d’Albanyà per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

  • Consolidació restes de Sant Cristòfol dels horts, fase III.

Aquest ajut s’engloba en la convocatòria de subvencions per conservació i restauració d’immobles d’interès patrimonial, any 2021.