Informació al contribuent

Calendari del contribuent

Voluntaria IBI URBANA

Voluntaria IBI RÚSTICA

IMPOST D’ACTIVITATS (IAE)

IMPOST DE VEHICLES

de l’1 de juny al 31 de Juliol del 2015

de l’1 de juny al 31 de Juliol del 2015

de l’1 de Setembre al 31 d’Octubre del 2015

Voluntaria del 18 de febrer al 19 de d’abril del 2015 ambdos inclosos

TAXA DE CEMENTIRI

Voluntaria del 5 de juny al 5 d’agost del 2015 ambdos inclosos

Lloc i horari de pagament

Els pagaments no domiciliats del IBI cal efectuar-ho directament a les entitats financeres adherides al XALOC, segons indicacions del avís de pagament.

  • Xaloc

l’Ajuntament d’Albanyà a traspassat la gestió del IBI, tant de rustica com urbana, a XALOC. Aquesta entitat es cuida del cobrament i reclamacions sobre aquest impost.