Previsió d’incendis forestals en zones habitades

Normativa prevenció incendis forestals en zones habitades i consells autoprotecció

Ara que s’aproxima època de menys plujes i per tant més probabilitat de risc d’incendis cal saber com prevenir-los i com actuar en cas de trobar-nos afectat per un incendi.

En el següents enllaços es poden visualitzar dos videos explicatius sobre:

  • Normativa de prevenció d’incendis forestals
  • Consells d’autoprotecció en cas d’incendi forestal.

Web Diputació: http://www.ddgi.cat/web/servei.seam?serveiId=1229

Youtube, llista de reproducció: https://www.youtube.com/watch?v=dad-4hYwDyY&list=PLk6d0RAoDK4fgm9nBirKWQp24JJrCX3q7