Junta de Govern Local

Joan Fàbregas i Jordà

Alcaldia, Governació i Relacions Institucionals
Hisenda compartida amb Joan Cufí i Custujà

alcalde@albanya.cat


Marc Ambrosio i Grifé

Urbanisme, Patrimoni, Noves Tecnologies, Promoció Econòmica i Festes.
Obres compartit amb Xavier Mercé i Catalan.


Joan Casellas i Alcover

Participació Ciutadana, Benestar i Família, Medi Ambient, Agricultura i Cultura.
Serveis Públics compartit amb Joan Cufí i Custujà


Joan Cufí i Custujà
Serveis Públics compartits amb Joan Casellas i Alcover.
Hisenda compartida amb Joan Fàbregas i Jordà.


Xavier Mercé Catalan
Ensenyament, Sanitat, Joventut, Esports i Turisme.
Obres compartit amb Marc Ambrosio i Grifé.
Representant als CEIPs de Lliurona i Llers


Adreces correu electrònic

novestecnologies@albanya.cat
cultura@albanya.cat
mediambient@albanya.cat
urbanisme@albanya.cat


Secretari

David Mateos i Casamitjana

secretaria@albanya.cat


Organització Festa Major-Festes

Comissió

festamajor@albanya.cat


Organització Fira del Bolet

Comissió

firadelbolet@albanya.cat

  • Competències de la Junta
    • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions
    • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis