El Consistori

Jordi Garriga Seguranyes – Alcalde

Àrees d’Alcaldia, Governació, Relacions Institucionals i Participació ciutadana
Medi Ambient compartida amb Jaume Fàbrega Pons

alcalde@albanya.cat


Anna Mogas Xartó

Àrees d’Economia i Hisenda.

Educació compartida amb Jaume Fàbrega Pons.
Cultura compartida amb Anna Mach Vilardell.

Representant a l’Escola de Llers

educacio@albanya.cat


Anna Mach Vilardell

Àrees d’Acció Social, Joventut i Noves Tecnologies.
Cultura compartida amb Anna Mogas Xartó

benestar@albanya.cat


Joan Cufí i Custujà
Àrees d’Urbanisme, Mobilitat i Serveis, Festes i Esports.


Jaume Fàbrega Pons
Àrea de Patrimoni

Medi Ambient compatit amb Jordi Garriga Seguranyes
Educació compartit amb Anna Mogas Xartó

Representant de l’Escola de Lliurona

monuments@albanya.cat

 

  • Competències de la Junta
    • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions
    • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis