Demografia

La població del municipi és de 180 habitants (2022)