Biblioteca Municipal

La Biblioteca Municipal d’Albanyà està oberta des del mes d’octubre del 2016, a disposició de tots els veïns i veïnes del poble.

La Biblioteca disposa d’uns llibres fixos (cedits/donats per diferents persones) i uns llibres, actuals i que es renoven mensualment, que ens cedeix la Biblioteca de Figueres.

Tant els llibres per adults com els infantils estan en préstec.

Els dies d’obertura són els DIMARTS i DIJOUS de 5 a 7 de la tarda.

Fora de l’horari habitual, o en cas de necessitat, poseu-vos en contacte amb

Margarida Muñoz …… 616 409 122