DIPSALUT – ORGANISME AUTÒNOM DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Dipsalut (Organisme Autònom de la Diputació de Girona) ha atorgat a l’Ajuntament d’Albanyà, els ajuts que tot seguit es relacionen, per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

  • Núm. d’expedient: 504/2020

Concepte subvencionat: Manteniment ordinari del Consultori mèdic Local

Import concedit: 1794.11 €

Aquest ajut s’engloba dins el marc del Pm13 despeses derivades de l’ús del Consultori Local.

  • Núm. d’expedient 2020/507/X020202

Concepte subvencionat: Rosegadors programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10).

Import concedit: 914,76 €

Aquest ajut s’engloba dins el marc del Pt10 despeses derivades del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes.

  • Núm. d’expedient 506/2020

Concepte subvencionat: Tallers de memòria programa de suport econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut (Pm07).

Import concedit: 804,58 €

Aquest ajut s’engloba dins el marc del Pm07 despeses derivades del programa de suport econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut (Pm07).