Situació geogràfica

Per arribar al nostre municipi, cal agafar la carretera local (GI-511) que surt de Figueres i passa per Llers, Terrades i Sant Llorenç de la Muga (GI-512) acaban a Albanyà. Des de el nostre poble s’agafen camins o pistes de muntanya més o menys transitables que menen als diferents antics llogarrets.