St. Miquel de Bassegoda

St. Miquel de Bassegoda

Sant Miquel de Bassegoda és una mostra d’església romànica del segle XII d’una tipologia molt corrent en aquestes muntanyes. Destaca per la seva senzillesa, l’elegància de les proporcions i per la perfecció de l’aparell de grans carreus ben tallats i polits. És d’una nau, absis semicircular i coberta amb volta apuntada. La porta està situada a migdia, i sobre el frontis, a ponent, es dreça el campanar d’espadanya. Ha estat restaurada recentment amb molt d’encert.