St. Marti de Corsavell

St. Marti de Corsavell

A Corsavell, el casal fortificat de la Torre i l’església de Sant Martí, del segle XII, formen un conjunt molt interessant i atractiu d’arquitectura medieval. L’església és d’una nau coberta amb volta apuntada i bastida amb grans carreus. L’absis semicircular és, en part, fruit de reconstrucció; vers llevant queden restes del més primitiu. La façana de ponent crea una elegant composició (semblant a Sant Pere d’Albanyà), aconseguida amb la simple combinació dels elements arquitectònics: la porta i el finestral i grans motllures que ressegueixen el frontó i les obertures creen un fris horitzontal. Està coronada pel característic campanar d’espadanya de dos ulls. D’aquesta església procedeixen els batents de la porta amb ferros romànics que es mostra a l’exposició i la lauda sepulcral que es guarda a parròquia d’Albanyà.

Al nord del temple hi ha vestigis del poblat medieval. Vers migdia, un mur de delimitació de la sagrera o cementiri és també d’aquesta època.