St. Julià de Ribelles

St. Julià de Ribelles

L’església de Sant Julià de Ribelles va ésser consagrada l’any 947, alhora que el seu terme parroquial era delimitat amb precisió. Al seu interior s’ha conservat una part de la construcció preromànica relacionada amb aquesta consagració, amb aparell en espiga (opus spicatum) i dues finestres. L’església fou reconstruïda al segle XIII amb una nau coberta amb volta apuntada i absis semicircular. Al costat nord hi ha restes dubtoses de construcció del segle XI. Als segles XIV o XV s’hi afegí una segona nau, més petita i sense capçalera, a migdia. A la nau principal hi ha restes d’interessants pintures murals, segurament del segle XV. S’ha conservat part de l’antic enllosat, el tenant de l’altar i una pica de forma rectangular. Al costat de l’església hi ha les ruïnes del vilar de Pruna o Ribelles, citat en un document de l’any 999, on s’observa algun mur preromànic construït en espiga.