St. Feliu de Carbonills

St. Feliu de Carbonills

El lloc de Carbonills està documentat el 878. De l’església de Sant Feliu, n’hi ha notícies des de les darreries del segle XIII. A partir, segurament, del segle XV, aquesta parròquia va unir-se a la de Sant Cristòfol dels Horts. L’església és d’una nau coberta amb volta apuntada i un absis semicircular. El seu sector de ponent pertany a una reforma molt més tardana.

A l’interior, destaca el paviment enllosat, l’ara i el tenant de l’altar, la pica baptismal i escassos vestigis de pintura mural, tot d’època medieval. Al costat nord resta part del temple anterior, preromànic (segles IX o X): l’absis trapezial amb volta de canó, l’arc triomfal de ferradura i restes de la nau amb una porta a tramuntana. A migdia del conjunt, la tanca que delimita l’àmbit del vell cementiri incorpora fragments de sarcòfag i d’altres elements antics. Vers al nord, s’identifiquen rastres d’habitacles del poblat medieval. De Sant Feliu de Carbonills, procedeix la notable làpida romànica esculpida (segle XII) que ara es troba a Sant Pere d’Albanyà.