St. Cristòfol dels horts

St. Cristòfol dels Horts

La parròquia de Sant Cristòfol dels Horts està documentada l’any 990.

Actualment, l’església, d’una nau i absis semicircular, amb porta a migdia, està molt enrunada, sobretot al sector occidental de la nau, el qual es pot datar del segle XI. El tram de llevant de la nau i l’absis mantenen les voltes i arcs apuntats que corresponen a una obra del segle XII, bastida amb grans carreus escairats.