Llocs d’interès

 Llocs d’interès
St. Vicenç de Principi
Temple religiós

 

St. Pere d’Albanyà
Temple religiós

 

St. Miquel de Bassegoda
Temple religiós

 

St. Marti de Corsavell
Temple religiós

 

St. Julià de Ribelles
Temple religiós

 

St. Joan de Baussols
Temple religiós

 

St. Feliu de Carbonills
Temple religíós

 

St. Cristòfol dels Horts
Temple religiós

 

St. Corneli de la Muga
Temple religiós

 

St. Bertomeu de Pincaró
Temple religiós

 

St. Andreu de Lliurona
Temple religiós

 

Santuari de la Mare de Déu del Mont
Temple religiós

 

Santuari de la Mare de Deu del Fau
Temple religiós

 

Plànol de les ermites
Plànol situació

 

Monestir de Sous
Temple religiós

 

La Muga
Paratge natural

 

LA BAUMA D’EN NOGUE
Arqueologia