Biblioteca Municipal

Des del mes d’octubre del 2016 tenim obert, hi ha disposició de la gent, el servei de Biblioteca al municipi.

Esta situada al edifici de “Can Cordoba” a sobre del dispensari municipal.

La nostra biblioteca disposa de llibres fixes (cedits per diferents persones) i llibres que es renoven mensualment i actuals, els quals cedeix la Biblioteca de Figueres. Tant els llibres per adults com els infantils estan en préstec.

Els dies d’obertura son els  DIMARTS i DIJOUS de 5 a 7h de la tarda.

Fora del horari habitual, o en cas de necessitat, poseu-vos en contacte amb

Margarida Muñoz …… 616 409 122

cartell biblioteca def