Edicte

El ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 4 d’octubre de 2014, va acordar aprovar provisionalment el Reglament de Funcionament de la Seu Electrònica i Regulador del Registre Electrònic de l’Ajuntament d’Albanyà. L’expedient restarà exposat al públic durant el termini de 30 dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació del […]

Revista municipal

Revista Municipal publicada en els any 90. Des de el mes de Juny-2008 i fins el juny 2009, es va tornar a publicar, Despres de 9 anys sentido fer-ho. MedlinePlus MedlinePlus Recull d’informació, fets i altres coses del nostre Municipi. MedlinePlus – Juny 1993 Revista cliqueu Aquí (formato PDF) – Desembre Revista 1993 cliqueu Aquí […]

1 6 7 8