SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 2.000,00 €uros a l’Ajuntament d’Albanyà  per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: Organització Fira del bolet. Aquest ajut s’engloba en la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, any 2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 7.744,00 €uros a l’Ajuntament d’Albanyà  per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: Neteja de vores i pedres de la carretera de la Mare de Déu del Mont Aquest ajut  es justifica per raons d’interès públic i social, ja que el projecte preveu la […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de1.894,86 €uros a l’Ajuntament dd’Albanyà per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: FINANÇAMENT ZER, ESCOLES I LLARS INFANTS INF. 500 HAB._CEIP LLIURONA

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 960,80 €uros a l’Ajuntament d’Albanyà per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: Fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions per ala convocatòria anticipada de subvencions per fomentar projectes i accions de […]

SUBVENCIÓ DE DIPSALUT Organisme autònom de la Diputació de Girona

Dipsalut ha atorgat un ajut de 1.241,46 €uros a l’Ajuntament d’Albanyà per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: Adquisició de material pel consultori Mèdic Local. Aquest ajut s’engloba en la convocatòria de subvencions als ajuntaments per despeses d’inversió en els consultoris locals (SAC), per a l’any 2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 28.200,00 €uros a l’Ajuntament d’Albanyà per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: Consolidació del Castell del Bertran – el Serrat, fase 2021. Aquest ajut s’engloba en la convocatòria de subvencions per conservació i restauració d’immobles d’interès patrimonial, any 2021.

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 28.200,00 €uros a l’Ajuntament d’Albanyà per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: Consolidació restes de Sant Cristòfol dels horts, fase III. Aquest ajut s’engloba en la convocatòria de subvencions per conservació i restauració d’immobles d’interès patrimonial, any 2021.

SUBVENCIÓ DE DIPSALUT Organisme autònom de la Diputació de Girona

Dipsalut ha atorgat un ajut de 3.742,64 €uros a l’Ajuntament d’Albanyà per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: Despeses Corrents del consultori Mèdic Local Aquest ajut s’engloba en la convocatòria de subvencions per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC), per als anys 2021-2022.

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 2.900,15 €uros a l’Ajuntament d’Albanyà per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: Retirar Neu de les carreteres veïnals de lliurona i pujada Mare de Déu del Mont. Aquest ajut s’engloba en la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per nevades, anualitat 2021.

1 2 3 4 5 7