SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA –Fons de cooperació 2023

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 64.988,68€ a l’Ajuntament de’Albanyà per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: DESPESES D’INVERSIÓ: Col.locació de abrreres mixtes i niondes d’Albanyà al Gorg de la molina Reconstrucció mur: Accés a la resclosa i pavimentació DESPESES CULTURALS: Contractació espectacles festes (7.956,15€) CAMINS: Actuacions en camins […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA –Fons extraordinari 2023

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 20.784,50€ a l’Ajuntament d’Albanyà per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: DESPESES D’INVERSIÓ: 7.300€ Projecte nou cementiri municipal Boteller alberg Rectoria DESPESES CORRENTS: 13.484,50€ Manteniment enllumenat públic Projecte DUS 5000 Honoraris advocat, serveis jurídics Aquest ajut s’engloba dins el marc d’assistència i cooperació […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (2022)

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 1.936,20€ a l’Ajuntament d’Albanyà per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:   -Xarxa de difusió i promoció comercial dels productes locals dels municipis del Consorci Salines Bassegoda   Aquest ajut s’engloba dins el marc Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

Edicte d’exposició pública de l’Avanç de Pla Especial Urbanístic regulació activitats, edificacions i ampliacions del Càmping Bassegoda Park a Albanyà i del Document ambiental estratègic que l’acompanya

Per tal de garantir la publicitat i participació ciutadana en el procés de formulació i tramitació del present document cal publicitar el contingut del document abans de la seva aprovació inicial de la forma que l’Ajuntament d’Albanyà consideri més adient, per a la població en general. Així, doncs, se sotmet a informació pública pel termini […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – CREACIÓ PUBLICS PER LA CULTURA 2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – CREACIÓ PUBLICS PER LA CULTURA 2022 La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 5.206,65€  a l’Ajuntament de’Albanyà per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: PUBLICACIO LLIBRE Albanyà, recull de fets consistorials, obres, hostòria i terme (2.964,30€) PUBLICACIO LLIBRE Sant Lloreç del mont, 1.100 […]

1 2 3 4 8